Harmat Péter és Harmat Árpád helytörténeti blogja

Lokálpatrióták

Pro Urbe kitüntetett: Harmat Péter nyugalmazott mérnök

2022. március 15. - Harmat Árpád Péter

A Pro Urbe kitüntetés magas szintű elismerés azoknak, akik éveken vagy évtizedeken keresztül tettek sokat városukért, mégpedig különböző területeken így például a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a műemlékvédelem, a hagyományőrzés vagy a művészetek szolgálatában.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése “Pro Urbe” (A Városért) kitüntetést adományoz  annak a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki vagy amely tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a város anyagi és szellemi értékeinek növeléséhez, vagy a település gazdasági, társadalmi fejlődése, illetve a szellemi élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át – a Közgyűlés eltérő döntésének hiányában legalább 10 éven keresztül – eredményes tevékenységet végzett.

Idén hárman kaphatták meg ezt az 1980 óta minden évben megítélt díjat: Harmat Péter nyugalmazott mérnök, Dr. Mucsi Imre nyugalmazott egyetemi tanár és (posztumusz) Baranyai Antal sportvezető, sportújságíró. Az elismerést kifejező bronz plakettet mindannyiuknak városunk polgármestere, Dr. Márk-Zay Péter adta át.

Harmat Péter nyugalmazott vízügyi mérnök, a Hódmezővásárhelyi lokálpatrióták közösség létrehozója elsősorban több évtizedes helytörténész munkásságáért, a víztorony, a szennyvíztisztító telep, a strandfürdő fejlesztéséért, a helyi autóskemping kiépítéséért, több, műemlék jelentőségű díszkút helyreállításáért illetve megmentéséért és környezet-védelmi munkásságáért kapta az elismerést. Fiaként magam nevében is megköszönöm díjazását városunk vezetőinek, közgyűlési tagjainak, felterjesztőinek és nagy büszkeséggel gratulálok neki!

pro_urbe1_harmat_peter.jpg

Harmat Péter, a Hódmezővásárhelyi lokálpatrióták közösség létrehozója, vízügyi mérnök és helytörténész életútjáról az itt következőkben olvasható rövid, áttekintő életrajz:

harmat_peter_1985.jpgHarmat Péter vízügyi mérnök, helytörténész 1944. október13-án született Baján. Édesapja Harmat Mátyás /1908-1985/ cipőfelsőrész készítő mester, édesanyja Gajári Júlianna /1915-2008/ ápolónő. Testvére ifj. Harmat Mátyás /1937-1987/ cipőfelsőrész készítő, lakatos, mozigépész.

A Bajai Állami Türr István Közgazdasági Technikum után, 1963-ban a Finomposztó Vállalatnál helyezkedett el. A Bajai Bácska NB-1-es kosárlabda csapatának tagja volt. 1964-ben a Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikumban folytatta tanulmányait, melynek sikeres befejezését követően a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karán, a Vízellátás - Csatornázás Szakon 1968-ban szerzett üzemmérnöki diplomát. Diplomamunkája, a Bács-Kiskun megyei Bútoripari Vállalat vízellátási és csatornázási terve volt. Első munkahelye ugyanez a Bútoripari vállalat volt Baján, ahol műszaki vezetőként a diplomamunkája kivitelezésének irányítása volt a munkaköri feladata. A vízgazdálkodás területén szeretett volna gyakorlatot szerezni, ezért az Alsó-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóságnál helyezkedett el. A Vízellátási Csatornázási Osztályhoz került Bosznai Miklós irányítása alá. Itt a vízjog engedélyezésre benyújtott tervek bírálata volt a feladata. 1967 november 28 és 1969. február 21 között tényleges katonai szolgálatot teljesített. 1968. július 6-án megnősült. /Felesége Széchenyi Éva /1949-2020/ történelemtanár/

1969 november 1-től, egy pályázati felhívás alapján került, a Csongrád Megyei Víz és Csatornamű Vállalathoz, a Hódmezővásárhelyi Telepének, ill. Üzemfőmérnökségének élére. Odakerülésekor kezdődött a város, központi víztermelő egységének kialakítása, a 800 m3-es víztorony üzembe helyezése, a szennyvíztisztító telep bővítése, a városi strandfürdő hátsó területének fejlesztése új medencék építésével. Aktívan közreműködhetett ezeknek a munkáknak a tervezési és kivitelezési munkáiban.

1973 március 28.-án született meg Árpád nevű fia, aki a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Történelem Szakon végzett, és történelem tanárként dolgozik. Harmat Péter 1973-tól magántervezői engedéllyel tervezhetett víz-csatornabekötéseket, előtisztító műtárgyakat /homok, olajfogó, stb./ A terveit Szentesen, a Csongrád Megyei. VÍZMŰNÉL, és Szegeden, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságnál engedélyezték. 1973 és 1990 között, a HNF Környezetvédelmi Bizottságának elnöke volt Hódmezővásárhelyen.

Ugyancsak 1973-tól kezdte meg, a helytörténeti kutatásait Hódmezővásárhelyen. Ennek során 1978-ban egy törmeléklerakó helyen elföldelve találta meg a Zsigmondy Béla által 1878-1880 között, a város első közcélra fúrt artézi kútjának, a „Bakay”- kútnak, az 1961-ben elbontott közkifolyós díszmedencéjét darabokban. A díszmedencét 1980-ban, a 100 éves évfordulóra, irányítása alatt a Megyei VÍZMŰ támogatásával, és a város hozzájárulásával rekonstruálta, és ünnepélyes keretek között ismételten átadta a lakosság részére. 1984-ben alapító tagja volt a Hódmezővásárhelyi Városvédő és Szépítő Egyesületnek. A város második kútját, a „Nagy András János- Mucsi Mária”- kutat is Zsigmondy Béla készítette / 1883-1884 /. A kút díszmedencéjét 1984-re irányításával újították fel, és a medence alatti pincében egy „KIS VÍZÜGYI MÚZEUMOT” alakított ki, az akkori városvezetők jóváhagyásával. / Ezt a díszkutat műemlékké nyilvánították./ A MÚZEUM azóta megszűnt, mert a város nem tudta megoldani a pince páramentesítését. Ez alkalommal jelent meg a „Vásárhely kútjairól” című kis könyve, amelyben feldolgozta az addig végzett levéltári kutatásait az első két artézi kútról és a város kúttársaságairól, a kútfúró ipar létrejöttéről. 1983. június 5.-én a Környezetbvédelmi Világnapon, a Hazafias Népfront Országos Titkársága a „Környezetünk védelméért, fejlesztéséért, kitüntető jelvényt adományozta neki.                                                    

1989 szeptember 29-én, a „Honvédelmi Érdemérem” tulajdonosa lett, a Magyar Néphadsereg keretén belül 10 éven át a légoltalom területén, mint közmű-helyreállító századparancsnokként /víz, csatorna, gáz, elektromos hálózat/ végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. Később, 1990-től 1995.-ig mint a Víz- Csatornamű és Fürdő Vállalatok Országos Szakmai Szövetség elnökségi tagja, a Dél - Kelet Magyarországi KIS-VÍZMŰVEK képviselője volt. A rendszerváltást követően 1993-1995-ig a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető és Fürdőszolgáltató KFT ügyvezető igazgatója volt. Javaslatára lett Zsigmondy Béláról elnevezve a KFT / ma ALFÖLDVÍZ ZRT 4.sz. Divíziója /, melyhez megszerezte a Zsigmondy család hozzájárulását is. A város új szennyvíztisztító telepének tervezési és kivitelezési munkáit figyelemmel kísérhette. Az új tisztítótelepet, az 1994.l0.7-i ünnepélyes átadását követően, még ő vehettem át üzemeltetésre, amelyet 1996-ban a Magyar Hidrológiai Társaság az Országos vízügyi Főigazgatósággal egyetértve Lampl Hugó-díjjal tüntették ki.

Harmat Péter 1995-től nyugdíjasként saját vállalkozást alapított. /VICSAT BT./ Ezután a város díszkútjainak kutatását intenzívebben tudta végezni. 2001- 2003. május 30-án a Zsigmondy Béla születésének /1848 március 7./ 155.-ik évfordulójára egy díszkút / Rossier kút / rekonstruálását követő ünnepélyes átadásán vett részt a Zsigmondy Béla domborművének átadásán, a Dáni-Csiga utcák sarkán. E két utca találkozásánál levő teret, javaslatára Zsigmondy Béla térnek neveztek el. A nyugdíjas éveiben és azt megelőzően eddig 16 kúttársaság által létesített artézi kút mellett felépült, és közkifolyó célját szolgáló díszmedencét, a Városi Levéltárban általa fellelt tervek alapján irányításával rekonstruálta, illetve felújíttatta a város területén, amelyek segítik visszaadni egy-egy városrész régi hangulatát. Levéltári kutatásai szerint 1880-tól 27 db ilyen díszkútja volt a városnak, ezek kutatási anyagát dolgozta fel, az utóbbi években létesült 10 db díszes közkifolyó történetével együtt.

1999-ben a CSONGRÁD MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA lehetőséget adott a „VÍZI ÉPÍTMÉNY” területén az „A” tervezői kategóriára történő átminősítésre. Elsősorban lakossági víz-csatornabekötéseket tervezett, ahol még udvari szikkasztással helyezik el a szennyvizet. Vízjogi engedélyes terveket már nem készített. 2001-ben a fia megnősült. Két unokája született: Viktória /2007/ és Kornél /2009/. A vállalkozása 2012. december hónapban végelszámolással megszűnt, mert nem tudta tovább fenntartani a magas költségek és az alacsony árbevétel miatt. Mint egyéni vállalkozó tervezett tovább. 2014. december 10-től a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara ÖRÖKÖS TAGJA.

Harmat Péter 2015-től a Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság tagja, amely Hódmezővásárhely és környékének helytörténetével foglalkozik. A Társaság 2015-ös ÉVKÖNYVÉBEN,- mint tanulmányt- megírta Hódmezővásárhely vízellátásnak, csatornázásának, fürdőinek történetét. 2017. június 30-tól, az egészségi állapota miatt, már a tervezési munkát is abbahagyta. 2018-ban jelent meg a „Hódmezővásárhely díszkútjai” című könyve, amelyet Csath Béla vasdiplomás bányamérnök lektorált, aki a VIKUV nyugállományú mérnöke, és a Zsigmondy hagyaték nyugalmazott gondozója.

2018 augusztus 31-én vehette át Baján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán az aranyoklevelet, a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolán 50 évvel ezelőtt, 1968-ban szerzett diplomája elismeréseként.

Szívből gratulál Harmat Péternek a "Pro Urbe" kitüntetéséért családja és lokálpatrióta közösségének minden tagja!

pro_urbe5_harmat_arpad.jpg

***

pro_urbe3_harmat_arpad.jpg

***

pro_urbe4_harmat_arpad.jpg

 ***

pro_urbe_plakett_harmatpeter.jpg

Pro Urbe díjazottak 1980 - 2019

A bejegyzés trackback címe:

https://vasarhelyilokalpatriotak.blog.hu/api/trackback/id/tr9717780822

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása